Τα έργα σε φυσικό χώρο.
Κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι, ξενοδοχεία, εστιατόρια, γραφεία, σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.